Gazelle ombouwacties

Ombouwacties:
Gazelle vervangt onderdelen
Gazelle wil alleen maar fietsen leveren die van hoge kwaliteit zijn. Om die reden zetten we twee ombouwacties op waarbij we onderdelen vervangen voor nog betere. De acties hebben betrekking op fietsen met de Continental Belt en de Gazelle Esprit. We excuseren ons bij voorbaat voor het ongemak dat deze ingrepen met zich meebrengt.

Vervangende riem
Eerder hebben we al laten weten dat we zijn gestopt met de Continental Belt, omdat de kwaliteit daarvan niet gegarandeerd kan worden. Deze riemaandrijving is in een eerdere fase gemonteerd op de Chamonix S8 en CityZen C8. Onze voorraadfietsen zijn intussen omgebouwd: daar zit nu een riem van Gates op. De komende periode volgen de fietsen die al op de markt in omloop zijn.

Vanaf november berichten wij dealers die modellen met Continental Belt hebben ontvangen. Zij krijgen van ons de betreffende framenummers, de ombouwset, de werkinstructie en een voorbeeldbrief (voor communicatie naar de consument). Vervolgens kunnen deze fietsen ook voorzien worden van de kwaliteitsriem van Gates. Als deze melding ook jou aangaat, dan hoef je nu dus nog niets te doen. Je krijgt vanzelf bericht.

Andere voorvork
Een tweede ombouwactie geldt voor de voorvorken van de Esprit. Deze zijn door alle tests gekomen, maar wanneer er sprake is van zeer extreme belasting zou een vermoeiingsscheurtje kunnen ontstaan. Deze kans is echter klein. We willen echter geen risico’s nemen en hebben daarom besloten de voorvorken preventief te vervangen. Als je een Esprit met zo’n vork hebt ontvangen, dan krijg je bericht, inclusief framenummers en vervangende delen.


Reacties

Note: HTML is not translated!